Help Desk

Projekt jest przeprowadzany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a za jego realizację odpowiada Konsorcjum wskazane w zakładce ZAANGAŻOWANE PODMIOTY.

Kontakt z Helpdeskiem:

Helpdesk jest do Państwa dyspozycji od 8 do 20 przez 5 dni w tygodniu.

Na przesłaną korespondencję staramy się odpowiadać na bieżąco.


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Pomoc Techniczna